برچسب: ارزش محصول

21 دی 1400

افزایش فروش با تمرکز روی نتیجه

به جای اینکه ویژگی‌های محصول رو بگی، تمرکز کن روی نتیجه استفاده از محصول   یکی از تکنیک‌های فوق‌العاده توی بازاریابی صحبت در مورد نتیجه